Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1079

Opknippen kwalificatiemateriaal PDF/A

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen
  • Voorgestelde oplossing:
   Kwalificatiemateriaal per use case
  • Release notes:
   Hide

   Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt. 

   Show
   Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt. 

   Description

   Het PDF/A kwalificatiemateriaal bevat meerdere use cases.
   Kwalificatiemateriaal wordt opgeknipt per use case ter verduidelijking omdat ook apart gekwalificeerd kan worden.

    

   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1079_Kwalificatie

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
      Reporter:
      ngadimin@nictiz.nl Jeanique Ngadimin
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.