Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-105

raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers)

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Fixed
  • 2018.06 - MedMij release
  • None
  • Medicatieproces
  • Technisch
  • Profiles

  Description

   Wat 

   Introductie van een nieuwe gegevensdienst waarmee Medicatieverstrekking 6.12 bij apothekers verzameld kan worden. Dit betreft een variant op de systeemrollen van de gegevensdienst ‘Medicatiegegevens’. De variant maakt gebruik van een vertaling van de Medicatieverstrekking 6.12 naar de Toedieningsafspraak en Medicatieverstrekking 9.0  

   Waarom 

   Deze variant maakt het voor PGO mogelijk Medicatiegegevens bij apothekers te verzamelen op basis van Medicatieverstrekking 6.12. Deze bron leidt op korte termijn tot informatie-uitwisseling naar persoonsdomein. Het is een tijdelijke variant om de periode te overbruggen dat zorgaanbieders Medicatieproces 9.0 nog niet ondersteunen.  

   Noodzaak 

   Hoog. Zonder deze variant kunnen er geen Medicatiegegevens verzameld worden totdat Medicatieproces 9.0 breed geïmplementeerd is bij zorgaanbieders. Dat kan enkele jaren vergen. 

   Impact 

   Er is sprake van beperkte impact op (kandidaat-)deelnemers. Het betreft een lichtere variant van de reeds met gegevensdienst ‘Verzamelen Medicatiegegevens 9.0.x’ gedefinieerde MP 9.0 systeemrollen die ingebouwd dient te worden.  

   • PGO zal op beide varianten moeten kwalificeren.  
   • DVZA \ XIS kan de vertaling vormgeven.  

    

   Details  Nieuw 
   Naam gegevensdienst  Verzamelen Medicatiegegevens 9.A.0 
   Versie  9.A.0 
   Systeemrolcodes  MP-9.A.0-MGR-FHIR 
   MP-9.A.0-MGB-FHIR 

    

   Attachments

    Activity

     People

      toonstra Ardon Toonstra
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: