Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-105

raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers)

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 2018.06 - MedMij release
  • Component/s: None
  • Informatiestandaard:
   Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • FHIR Category:
   Profiles

   Description

   Wat 

   Introductie van een nieuwe gegevensdienst waarmee Medicatieverstrekking 6.12 bij apothekers verzameld kan worden. Dit betreft een variant op de systeemrollen van de gegevensdienst ‘Medicatiegegevens’. De variant maakt gebruik van een vertaling van de Medicatieverstrekking 6.12 naar de Toedieningsafspraak en Medicatieverstrekking 9.0  

   Waarom 

   Deze variant maakt het voor PGO mogelijk Medicatiegegevens bij apothekers te verzamelen op basis van Medicatieverstrekking 6.12. Deze bron leidt op korte termijn tot informatie-uitwisseling naar persoonsdomein. Het is een tijdelijke variant om de periode te overbruggen dat zorgaanbieders Medicatieproces 9.0 nog niet ondersteunen.  

   Noodzaak 

   Hoog. Zonder deze variant kunnen er geen Medicatiegegevens verzameld worden totdat Medicatieproces 9.0 breed geïmplementeerd is bij zorgaanbieders. Dat kan enkele jaren vergen. 

   Impact 

   Er is sprake van beperkte impact op (kandidaat-)deelnemers. Het betreft een lichtere variant van de reeds met gegevensdienst ‘Verzamelen Medicatiegegevens 9.0.x’ gedefinieerde MP 9.0 systeemrollen die ingebouwd dient te worden.  

   • PGO zal op beide varianten moeten kwalificeren.  
   • DVZA \ XIS kan de vertaling vormgeven.  

    

   Details  Nieuw 
   Naam gegevensdienst  Verzamelen Medicatiegegevens 9.A.0 
   Versie  9.A.0 
   Systeemrolcodes  MP-9.A.0-MGR-FHIR 
   MP-9.A.0-MGB-FHIR 

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.