Uploaded image for project: 'Geboortezorg'
 1. Geboortezorg
 2. GZ-943

Vanishing twin toevoegen in PWD 2.3

Details

  • Change Request
  • Status: In publicatie
  • Undefined
  • Resolution: Resolved
  • None
  • Dataset
  • None
  • 2.3
  • 2.3
  • Hide

   Elementen toegevoegd in dataset 2.3 en opgenomen in het scenario Aanvraag NIPT (2.3).

   Show
   Elementen toegevoegd in dataset 2.3 en opgenomen in het scenario Aanvraag NIPT (2.3).

  Description

   In principe is de expertgroep van mening dat de aanwezigheid van een vanishing twin, en het type vanishing twin, afgeleid moet kunnen worden uit de aan- of afwezigheid van een CRL-meting bij een foetus zonder hartactie. Men snapt echter de zorg die het RIVM heeft geuit, dat op dit moment de registratie van CRL nog onbetrouwbaar kan zijn (echo-instructie moet herop verduidelijkt worden).  Voor PWD 2.3 is de expertgroep daarom op 19 mei 2022 akkoord gegaan met het toevoegen van twee elementen aan de dataset:

   • Boolean 'vanishing twin?' (ja/nee)
   • 'Type vanishing twin' (lege vruchtzak / embryo zonder hartactie)

   N.b.: dit is benodigd voor het RIVM scenario 'Aanvraag NIPT'

   Attachments

    Activity

     People

      brown@nictiz.nl Susanne Brown-Herfst (Inactive)
      brown@nictiz.nl Susanne Brown-Herfst (Inactive)
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: