Uploaded image for project: 'eOverdracht'
 1. eOverdracht
 2. EOVDR-103

Kardinaliteiten VermogenTotXxx zijn te krap

Details

  • Hide

   ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0...
   Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1.
   Testscenario 1.1 aangepast.
   FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.

   Show
   ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0.. . Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast. FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.
  • 4.0-RC2

  Description

   De kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties zijn met 0..1 te krap. Nu is het onmogelijk om te specificeren dat een patiënt/cliënt onafhankelijk is bij Eetgerei hanteren, maar hulp nodig heeft bij Snijden/openen. Gewenste situatie: de zibs krijgen kardinaliteit 0..*.
   Hiermee wordt de meervoudige kardinaliteit (0..*) van EetBeperking, DrinkBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel overbodig. Die moet worden aangepast naar 0..1. Wijzigingsvoorstel voor de zib ingediend om dit ook in de zibs naar 0..1 te brengen (ZIB-1655).
   Testscenario 1.1 moet worden aangepast.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       engel@nictiz.nl Jacob Engel
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: