Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-993

DatumTijd in relatie to Start/Eind concepten voor verrichting gebaseerde zibs

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • Undefined
  • Resolution: Resolved
  • Publicatie 2020
  • None
  • None
  • Verrichting
  • Y - Non-Breaking (Inhoudelijk)
  • Hide

   Definitie van de einddatum aangepast om aan te geven hoe omgegaan moet worden met moment- en duur verrichtingen en met duurverrichtingen die nog niet afgelopen zijn.

   Show
   Definitie van de einddatum aangepast om aan te geven hoe omgegaan moet worden met moment- en duur verrichtingen en met duurverrichtingen die nog niet afgelopen zijn.
  • Hide

   Aanpassen definitie datum/tijd velden om weer te geven dat ook moment registraties mogelijk zijn en dat het eind datum/tijd veld dus niet altijd gevuld hoeft te zijn

   Show
   Aanpassen definitie datum/tijd velden om weer te geven dat ook moment registraties mogelijk zijn en dat het eind datum/tijd veld dus niet altijd gevuld hoeft te zijn
  • Architectuur

  Description

   In onze FHIR profielen hebben we 3 Procedure gebaseerde profielen gebaseerd op de volgende zibs: Vrijheidsbekende maatregelenverpleegkundige interventie en verrichting. Deze zijn alle drie geschreven voor gebruik met Period, op basis van de Start/Eind elementen in deze zibs. Ze geven dus geen van alle direct aanleiding om te denken dat iets op een tijdstip plaatsvindt:

   • VrijheidsbeperkendeMaatregelen
    • NL-CM:14.3.8 AanvangEpisode
    • NL-CM:14.3.9 EindEpisode
   • VerpleegkundigeInterventie
    • NL-CM:14.2.11 ActieStartDatumTijd
    • NL-CM:14.2.12 ActieEindDatumTijd
   • Verrichting
    • NL-CM:14.1.2 VerrichtingStartDatum
    • NL-CM:14.1.3 VerrichtingEindDatum

   Met alleen een startdatum, loopt de periode tot ∞ (oneindig). De vraag is dan:

   • klopt de zib niet en had deze ook een "datum/tijdstip" moeten ondersteunen?
   • klopt de zib wel want er is ook nog zoiets als BasisElementen NL-CM:0.0.14 DatumTijd waarin je dit "datum/tijdstip" zou kunnen toepassen?
   • klopt de zib wel want er zou gebruik gemaakt kunnen worden van eenzelfde Einddatum als Startdatum wanneer er alleen een datum/tijdstip doorgegeven wordt?

   Hoe dienen wij deze zibs te interperteren wanneer er alleen een datumtijd van een verrichting doorgeven wordt? 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       spruyt Albert-Jan Spruyt
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: