Details

  • Type: Aanmelding
  • Status: Aanmelding
  • Priority: Normaal
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Naam nieuwe zib:
   Clinical Risk Score
  • Onderdeel van:
   Nog te bepalen
  • Ingediend door:
   Oncozon

   Description

   De CRC is een ‘preoperative Prognostic Index’ die wordt gebruikt om het risico op overlijden van een patient bij of 5 jaar na een grote operatie voor colorectaal kanker waarbij metastasen in de lever worden behandeld. Hoe hoger de score hoe lager de kans op het behalen van deze 5-jaars overleving.  Totaalscore is de som van de onderdelen dus tussen 0 en 5

   Instrument wordt gebruikt bij patiënten met uitzaaiingen in de lever afkomstig van colorectale kanker. Staat ook bekend als de Fong Clinical risk score. Dit gegeven wordt uitgewisseld tussen alle ziekenhuizen waar colorectaal kanker patienten met metastasen in de lever worden ingebracht in MDO’s. Gebruik kan ook voorkomen bij wetenschappelijk onderzoek, biobanken en registries.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       zada@nictiz.nl Ali Zada
       Reporter:
       linda.mook@gmail.com Linda Mook
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.