Details

  • Aanmelding
  • Status: Aanmelding
  • Normaal
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • None
  • Clinical Risk Score
  • Nog te bepalen
  • Oncozon

  Description

   De CRC is een ‘preoperative Prognostic Index’ die wordt gebruikt om het risico op overlijden van een patient bij of 5 jaar na een grote operatie voor colorectaal kanker waarbij metastasen in de lever worden behandeld. Hoe hoger de score hoe lager de kans op het behalen van deze 5-jaars overleving.  Totaalscore is de som van de onderdelen dus tussen 0 en 5

   Instrument wordt gebruikt bij patiënten met uitzaaiingen in de lever afkomstig van colorectale kanker. Staat ook bekend als de Fong Clinical risk score. Dit gegeven wordt uitgewisseld tussen alle ziekenhuizen waar colorectaal kanker patienten met metastasen in de lever worden ingebracht in MDO’s. Gebruik kan ook voorkomen bij wetenschappelijk onderzoek, biobanken en registries.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       zada@nictiz.nl Ali Zada
       linda.mook@gmail.com Linda Mook
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: