Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-733

Technische FHIR vraag Encounter, Practitioner en PractitionerRole

Details

  • Vraag
  • Status: Resolved
  • Normaal
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • None

  Description

   Hoi Fred,

   Hierbij een wat meer technische vraag. Hoop dat ik bij jou/jullie aan goede adres ben, maar anders kun je me vast doorsturen.

   Wij willen de MedMij FHIR specificaties voor de BGZ gaan gebruiken om VIPP A2 te realiseren voor onze klanten en daarmee ook voor te sorteren op MedMij/PGO in de nabij toekomst.

   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.05_FHIR_BGZ_2017

   We zijn nu druk bezig met bouwsteen contact. Wij zoeken eigenlijk naar FHIR voorbeelden (XML en JSON) waarbij er een opname is met een zorgverlener waarbij die zorgverlener een bepaalde rol heeft.

   Bijvoorbeeld een patiënt met 2 opnames:

   • Opname Chirurgie door Chirurg1 met rol hoofdbehandelaar en specialisme Chirurgie. 1 encounter met 1 practitioner en 1 practitioner rol.
   • Opname Longgeneeskunde door Longarts1 met rol hoofdbehandelaar en specialisme Longgeneeskunde. Verwezen door Chirurg1 met rol verwijzer en specialisme Chirurgie. 1 encounter met 2 practitioners en beide practitioners 1 practitioner rol.

   In de ZIB beschrijvingen staan rol en specialisme beschreven bij de bouwsteen zorgverlener maar in FHIR horen de rol en specialisme bij aparte resource PractitionerRole die bestaat naast resource Practitioner.

   De reden voor deze vraag is dat er vanuit contact/Encounter wel een verwijzing is naar zorgverlener/Practitioner maar vanuit zorgverlener/practitioner niet naar zorgverlener rol/PractitionerRole.
   Omgekeerd van zorgverlener rol/PractitionerRole naar zorgverlener/Practitioner is die verwijzing er wel.

   We vragen ons af hoe bovenstaande voorbeelden er uit zien qua volgorde, nesting/samenhang in XML/JSON.

   Hoop dat je ons wederom kunt helpen.

   Mvg.
   Frans

   PS. Mijn SAP collega Gert-Jan van Holland is woensdag aanwezig bij de VIPP meeting bij VWS. Wellicht ben jij daar ook?

   Frans Ploegmakers
   Solution Architect Healthcare │PUB DE 3 NED
   SAP Nederland B.V. │ Amerikastraat 10 │ Postbus 3292 │ 5203 DG ’s-Hertogenbosch │ K.v.K. 's-Hertogenbosch nr. 16053535

   T +31 (0)73 645 75 00 │ M +31 (0)6 53 47 16 46 │ frans.ploegmakers@sap.com<frans.ploegmakers@sap.com>
   www.sap.nl<http://www.sap.nl/>

   Join us online: Twitter<http://twitter.com/SAP_Nederland> │ Linkedln <http://www.sap.nl/linkedin> │ Youtube <http://www.youtube.com/SAPNederland> │ Facebook<http://www.facebook.com/sapnederland> │Blog<http://blogs.sap.nl/>

   SAP Solutions for Healthcare<https://www.sap.com/industries/healthcare.html>

   SAP Roadmap for Healthcare<https://www.sap.com/products/roadmaps.html#pdf-asset=9435cfc6-c37c-0010-82c7-eda71af511fa&page=1>

   Please consider the impact on the environment before printing this e-mail.

   [cid:image001.png@01D45FEA.2B1772D0]

   .........................................................................................................................................
   --> Join Skype Meeting<https://lync.co.sap.com/meet/frans.ploegmakers/CSNFBPR5>
   This is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and communications app formerly known as Lync.

   Join by phone
   Netherlands +31 8000223753
   Netherlands Amsterdam +31 20 7095057

   Conference ID: 7396897220

   Forgot your dial-in PIN?<http://www.intercalleurope.com/sap/ecclyncnumlookup/?confCode=7960954211&eb=SAP> |Help<https://jam4.sapjam.com/wiki/show/0baQTp887gb7rPAZhM4PyU>

   From: Fred Smeele smeele@nictiz.nl
   Sent: dinsdag 4 september 2018 12:29
   To: Ploegmakers, Frans <frans.ploegmakers@sap.com>; beheerzib <beheerzib@nictiz.nl>
   Cc: Aisha Sie <sie@nictiz.nl>; Nasra Khan <khan@nictiz.nl>; Albert-Jan Spruyt <Spruyt@nictiz.nl>; Ge Klein Wolterink <gkw@intenzis.nl>
   Subject: RE: Vragen over bouwsteen contact en bouwsteen probleem BGZ

   Beste Frans,

   De bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgactiviteit wordt op dit moment onder handen genomen vanuit beheer van de zibs.

   Dit zal tot gevolg hebben dat de zib OverdrachtGeplandeZorgactiviteit gaat vervallen, en dat in de betreffende sectie van de BgZ verwezen wordt naar activiteiten aan te geven dat zij in de toekomst gaan of moeten plaatsvinden: Dat betreft:

   • MedicatieToediening : blijft zoals het is
   • Verrichting: de zib Verrichting zal geschikt gemaakt worden voor ingeplande verrichtingen
   • VerpleegkundigeInterventie: blijft zoals het is
   • Vaccinatie: de zib Verrichting zal geschikt gemaakt worden voor ingeplande vaccinaties
   • Afspraak (Contact) de zib Verrichting zal geschikt gemaakt worden voor ingeplande contacten
   • MedischHulpmiddel blijft zoals het is
   • tekstuele keuze mogelijk voor ‘OrderOverige’ deze mogelijkheid komt te vervallen

   De definitieve uitkomst van deze revisie en de formele publicatie van de betreffende versies van de zibs (en dus het laten vervallen van een zib) plus de publicatie van de BgZ, waarin de beschreven wijziging voor de sectie Zorgplan staat verwerkt, kan/zal nog enige tijd op zich laten wachten.

   Mijn advies is om conform bovenstaand e.e.a. al in te richten.

   Fred Smeele
   Senior Programmamanager

   Nictiz
   Nationaal ICT Instituut in de Zorg
   Postbus 19121
   2500 CC Den Haag
   Oude Middenweg 55
   2491 AC Den Haag
   T 070 317 3408
   F 070 320 74 37
   M 06 4377 5487
   smeele@nictiz.nl
   www.nictiz.nl<http://www.nictiz.nl/>

   Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

   This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

   Van: Ploegmakers, Frans <frans.ploegmakers@sap.com<frans.ploegmakers@sap.com>>
   Verzonden: dinsdag 4 september 2018 12:06
   Aan: Fred Smeele <smeele@nictiz.nl<smeele@nictiz.nl>>; beheerzib <beheerzib@nictiz.nl<beheerzib@nictiz.nl>>
   CC: Aisha Sie <sie@nictiz.nl<sie@nictiz.nl>>; Nasra Khan <Khan@nictiz.nl<Khan@nictiz.nl>>
   Onderwerp: RE: Vragen over bouwsteen contact en bouwsteen probleem BGZ

   Hoi Fred en collega’s,

   Een volgende vraag 😊.

   In ZIB geplande zorgactiviteiten staan verschillende sub ZIB’s zoals de verpleegkundige interventie waar een keuze uit gemaakt moet worden.

   In de ZIB uitleg op de website https://zibs.nl/wiki/OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1(2017NL) staat het volgende:

   [cid:image002.png@01D45FEA.2B1772D0]

   Wanneer je bij ordertypes kijkt staan er de volgende 7 mogelijkheden in die overeenkomen met de mogelijke sub ZIB’s:

   [cid:image003.jpg@01D45FEA.2B1772D0]

   Onze vraag is wat voor de BGZ relevant is in de ZIB geplande zorgactiviteit? Alleen orders en afspraken? En vallen hierdoor de andere sub ZIB’s anders dan order overig en afspraak af? De voorbeelden doen weer anders vermoeden want die gaan over verrichtingen en vaccinatie.

   Alvast bedankt weer.

   Mvg.
   Frans

   From: Fred Smeele smeele@nictiz.nl
   Sent: maandag 27 augustus 2018 16:44
   To: Ploegmakers, Frans <frans.ploegmakers@sap.com<frans.ploegmakers@sap.com>>
   Cc: Aisha Sie <sie@nictiz.nl<sie@nictiz.nl>>; Nasra Khan <khan@nictiz.nl<khan@nictiz.nl>>
   Subject: RE: Vragen over bouwsteen contact en bouwsteen probleem BGZ

   Beste Frans,

   Dank voor je mail en je vragen !

   In het algemeen: zibs zijn maar een deel van de puzzle en schrijven (bijvoorbeeld) niet voor hoeveel ‘instantiaties’ (registratie van een zib) er moeten. Dat is immers toepassing-afhankelijk en aan o.a. leveranciers als SAP om dat te bepalen. De door jou beschreven oplossing voor meer dan 1 instantiatie van Contact, is wat mij betreft dan ook helemaal in lijn hiermee.

   Ten aanzien van de zib Probleem: dat het gegevenselement ‘ProbleemStatus’ verplicht is en als mogelijke waarden kent ‘Actueel’ en ‘Niet actueel’ (of Active en Inactive) heeft (zoals veel bij de zibs) een klinische reden: je moet immers voor elk Probleem (zoals een diagnose) kunnen zeggen of deze nog werkelijk aan de orde is (Active) of niet meer (Inactive).

   Dat brengt mij op een ander, wat meer algemeen punt: bij het toepassen van zibs kan je van allerlei vragen formuleren, die te maken hebben met interpretaties en implementatiekeuzes. Dat zien we ook vaak, zeker de laatste tijd, bij bijvoorbeeld leveranciers en ziekenhuizen, die met VIPP-implementaties bezig zijn. Om die reden zijn we vorig jaar beginnen met het zib-centrum bij Nictiz (zie https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ ). Vanuit het zib-centrum bieden we ondersteuning. Als jullie daar behoefte aan hebben, kunnen we ook snel een wat uitgebreidere afspraak plannen om vragen van jullie of onduidelijkheden over zibs (en de BgZ) te beantwoorden, eventueel telefonisch.

   Ik hoor graag of dat een idee is,

   Fred Smeele
   Senior Programmamanager

   Nictiz
   Nationaal ICT Instituut in de Zorg
   Postbus 19121
   2500 CC Den Haag
   Oude Middenweg 55
   2491 AC Den Haag
   T 070 317 3408
   F 070 320 74 37
   M 06 4377 5487
   smeele@nictiz.nl
   www.nictiz.nl<http://www.nictiz.nl/>

   Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

   This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

   Van: Ploegmakers, Frans <frans.ploegmakers@sap.com<frans.ploegmakers@sap.com>>
   Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 17:40
   Aan: Fred Smeele <smeele@nictiz.nl<smeele@nictiz.nl>>
   Onderwerp: Vragen over bouwsteen contact en bouwsteen probleem BGZ

   Beste Fred,

   SAP is samen met onze klanten bezig om VIPP A2/BGZ in te vullen. We willen dit gaan doen door de benodigde data onder te brengen in een SAP zorg innovatie platform conform de ZIB’s.

   Samen met ziekhuis Flevo en Zuyderland gaan we bouwsteen voor bouwsteen en veld voor veld langs om dit zo goed mogelijk voor te bereiden. Hierbij liepen we deze week tegen de 2 onderstaande vragen aan die we graag willen voorleggen aan jou/Nictiz.

   Contact:

   Bij ZIB contact/opnames vragen we ons af hoe om te gaan met specialisme overplaatsingen tijdens een opname. Er kan namelijk maar 1 reden contact zijn bij een contact. Wanneer je een opname/verblijf in het ziekenhuis als 1 contact ziet kun je dus bijvoorbeeld niet een diagnose per specialisme kwijt.

   Onze voorstel invulling zou zijn om in deze situatie een contact per specialisme vast te leggen zodat ieder specialisme zijn eigen diagnose als reden contact kan hebben. In het patiënten portaal zou je dan begin en einde van verblijf kunnen weergeven en daarbinnen periodes per specialisme/afdeling.

   Onze vraag is hoe Nictiz hier tegenaan kijkt? Is dit een situatie die jullie bedacht hebben of herkennen? We horen graag jullie ideeën/mening.

   Probleem:

   Bij ZIB probleem hebben we de uitdaging dat nu niet altijd is vastgelegd of een probleem/diagnose actueel/actief is maar dit is wel een ‘verplicht’ veld in het model/cardinaliteit. Oplossing kan bijvoorbeeld zijn om dan te kiezen voor actueel of op basis van zorgtraject einddatums te kijken hoe lang geleden zorgtraject is afgesloten.

   Ook hier vragen we ons af wat jullie vinden en horen we graag jullie ideeën/mening.

   Dank alvast voor de moeite en fijn weekend!

   Mvg.
   Frans
   [Created via e-mail received from: "Ploegmakers, Frans" <frans.ploegmakers@sap.com>]

   Attachments

    1. image001.png
     image001.png
     5 kB
    2. image002.png
     image002.png
     11 kB
    3. image003.jpg
     image003.jpg
     37 kB

    Issue Links

     Activity

      People

       jeroen.windhorst@reports.nl Jeroen Windhorst (Inactive)
       frans.ploegmakers@sap.com Frans Ploegmakers
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: