Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-613

kandidaat zib Etniciteit

  Details

  • Type: Aanmelding
  • Status: Afgewezen
  • Priority: Normaal
  • Resolution: Future
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Naam nieuwe zib:
   Etniciteit
  • Betrokken partijen:
   KNOV, Perined, RIVM
  • Vooraankondiging nieuwe zib acceptatie criteria: concept, doel, data-elementen:
   Concept en doel voldoende omschreven voor verdere beoordeling, Basisweergave data-elementen aanwezig
  • Vooraankondiging nieuwe zib acceptatie criteria: uniek?:
   Ja
  • Vooraankondiging nieuwe zib: in scope?:
   Twijfel
  • Onderdeel van:
   Future

   Description

   verzoek om nieuwe zib etniciteit. Nu vanuit geboortezorg

   concept
   Etnische herkomst. Het gaat hier om vaststelling van de etniciteit conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld.
   purpose
   Het vastleggen van de etniciteit van de vrouw en diens partner in de geboortezorg als aanvulling op reeds vastgelegde gegevens met het oog op goede zorgverlening aan de vrouw en het kind.
   patient population
   De zwangere vrouw en het kind in de keten van de geboortezorg.

   _De bouwsteen is besproken met de werkgroep Eenheid van Taal, maar gebaseerd op eerdere afspraken tussen de werkgroep, Perined en het RIVM. Mn de valueset is uitdrukkelijk in gezamenlijkheid afgestemd.
   Een generieke zib voor Etniciteit vindt de werkgroep wenselijk, maar de valueset staat niet ter discussie._

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      annekegoossen@results4care.nl Anneke Goossen
      Reporter:
      jos.smakman@trialplan.nl Jos Smakman
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.