Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-1875

Root concept van zibs met een cijfer in naamgeving niet consistent

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Geaccepteerd
  • Ongedefinieerd
  • Resolution: Analysefase Voltooid
  • Pre-publicatie 2023-1
  • None
  • None
  • NIET BEKEND
  • X - Breaking
  • Hide

   Afwijzen. MedicatieToediening en MedicatieToediening2 zijn ZIBs voor twee verschillende concepten over medicatiegebruik. Daarom hebben ze een rootconcept met dezelfde naam maar verschillende bouwsteennamen. 

   Voorgestelde oplossing is aanpassen in de export of conversie functionaliteit voor de FHIR logical models in ArtDecor.

   Show
   Afwijzen. MedicatieToediening en MedicatieToediening2 zijn ZIBs voor twee verschillende concepten over medicatiegebruik. Daarom hebben ze een rootconcept met dezelfde naam maar verschillende bouwsteennamen.  Voorgestelde oplossing is aanpassen in de export of conversie functionaliteit voor de FHIR logical models in ArtDecor.

  Description

   De zibs met een cijfer in de naam, zoals MedicatieToediening2,  MedicatieGebruik2 en 
   BehandelAanwijzing2 missen in de rootconcept het cijfer.

   Voorstel is om de rootconcept naam gelijk te houden met de bouwsteen naam.

   Onze use case: wij exporteren de zibs als FHIR logical models via ArtDecor. Daar wordt het rootconcept overgenomen als eerste element met deze benaming (dus zonder cijfer). In de meta data van de logical model staat wel de naam met cijfer. De afwijking zorgt voor prolemen met de sdf-8 constraint.

    

   Attachments

    Activity

     People

      Sander Boelsma Sander Boelsma
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: