Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-1390

zib positieve gezondheid

Details

  • Aanmelding
  • Status: Ingetrokken
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • None
  • Positieve Gezondheid
  • de Nederlandse ggz, institute for positive health
  • 1
  • de Nederlandse ggz

  Description

   Positieve Gezondheid is een gezondheidsconcept van Machteld Huber. In dit concept wordt breder naar gezondheid gekeken dan aanwezigheid van ziekte. Gezondheid is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat niet enkel om de behandeling van een ziekte of problemen, maar juist om het bevorderen van kansen en mogelijkheden van mensen, ondanks een eventuele ziekte of problemen.    

   Het concept maakt onderscheid in zes dimensies van gezondheid, namelijk: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participeren en dagelijks functioneren.

   Onderdeel van het concept is de vragenlijst ‘Mijn Positieve Gezondheid’ waarmee de persoon zelf in beeld brengt wat belangrijk is en hoe het daarmee gaat.

   De antwoorden worden gepresenteerd in een spinnenwebmodel waardoor er een persoonlijk ‘gezondheidsoppervlak’ ontstaat. Het spinnenweb kan door iedere zorgverlener in elke vorm van zorgverlening ingezet worden om met de patiënt het gesprek aan te gaan over onderwerpen die de patiënt belangrijk vindt in relatie tot de gezondheid.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       khan Nasra Khan
       Goossen William Goossen
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: