Details

  • Aanmelding
  • Status: Aanmelding
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • None
  • Zib kandidaat ZorgMachtiging
  • de Nederlandse ggz
  • Concept en doel voldoende omschreven voor verdere beoordeling, Basisweergave data-elementen aanwezig
  • Twijfel
  • Twijfel
  • Nog te bepalen
  • William Goossen

  Description

   Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg toegepast kan worden bij iemand die als gevolg van zijn een psychische stoornis gedrag vertoont waaruit ernstig nadeel voortvloeit dat niet op andere wijze is af te wenden.

   Attachments

    1. 39-nl.ggznederland.zorgmachtigingv-1.0.docx
     104 kB
     William Goossen
    2. GGZ Crisismaatregel - Zorgmachtiging.xlsx
     27 kB
     Ellen de Waard
    3. nl_ggznederland_Zorgmachtiging-v0_4.pdf
     270 kB
     William Goossen
    4. nl.ggznederland.zorgmachtigingv-0.4.xmi
     190 kB
     William Goossen
    5. nl.ggznederland.zorgmachtigingv-1.0.xmi
     191 kB
     William Goossen

    Activity

     People

      ginneken@nictiz.nl Astrid van Ginneken (Nictiz)
      Goossen William Goossen
      Watchers:
      4 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: