Details

  • Aanmelding
  • Status: Aanmelding
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • None
  • ZIB Kandidaat Crisismaatregel
  • de Nederlandse ggz
  • Concept en doel voldoende omschreven voor verdere beoordeling, Basisweergave data-elementen aanwezig
  • Twijfel
  • Twijfel
  • Nog te bepalen
  • William Goossen

  Description

   Met de crisismaatregel staat de burgemeester een zorgverantwoordelijke toe onmiddellijk verplichte zorg te verlenen bij een crisissituatie, een situatie waarin sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor betrokkene of derden, ten gevolge van de psychiatrische stoornis.

   Attachments

    Activity

     People

      hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
      Goossen William Goossen
      Watchers:
      6 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: