Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-1201

Terminologie koppeling Zwangerschap

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In pre-publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Hide
   Tevens als erratum te melden bij Publicatie2020: Wijzig Snomed code voor rootconcept van 364320009 naar 118185001, Bevinding betreffende zwangerschap, met als rede dat de huidige code een observable entity is wat binnen de SNOMED systematiek niet het juiste type is voor een rootconcept.
   Show
   Tevens als erratum te melden bij Publicatie2020: Wijzig Snomed code voor rootconcept van 364320009 naar 118185001, Bevinding betreffende zwangerschap, met als rede dat de huidige code een observable entity is wat binnen de SNOMED systematiek niet het juiste type is voor een rootconcept.
  • Hide

   SNOMED CT code voor rootconcept gewijzigd van 364320009 naar 118185001, Bevinding betreffende zwangerschap.

   Show
   SNOMED CT code voor rootconcept gewijzigd van 364320009 naar 118185001, Bevinding betreffende zwangerschap.
  • B
  • Pre publicatie 2021-1
  • Zwangerschap
  • Terminologie
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz Terminologie, Nictiz HL7- specialist
  • Ardon Toonstra

  Description

   De zib Zwangerschap heeft op de root de volgende code gebonden: 364320009 Pregnancy observable.

   Voor het concept 'Zwanger' dat een indicator is of iemand zwanger is dat de code: 77386006 Zwangerschap.

   Wij vragen ons af of deze codes niet omgedraaid hadden moeten zijn.

   De vraag onstaat bij ons vanuit het feit dat we de zib Zwangerschap op een FHIR Condition resource hebben gemapt met bij behorende losse Observations waar bijvoorbeeld het concept 'Zwanger' wordt vastgelegd. De terminologie koppeling wordt gebruikt om de Condition en Observation te onderscheiden. Hierbij lijkt de tweede code, 77386006, passender bij de Condition. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       spruyt Albert-Jan Spruyt
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       7 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: