Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Afgewezen
  • 2
  • Resolution: Won't Fix
  • None
  • None
  • voorstel is afwijzen
  • Hide

   De zib behandeldoel met de invulling “gewenst zorgresultaat” komt dicht in de buurt van de klasse doel zoals deze in het HIS-Referentiemodel is beschreven. De klasse doel uit het HIS-Referentiemodel is uitgebreider (meer eigenschappen), dan de zib behandeldoel.

   De eigenschappen Streefdatum, Status, Datum vaststelling en Afsluitdatum van de klasse Doel moeten zodanig als attribuut worden toegevoegd aan de zib behandeldoel. Voor het IZP wordt alleen het Attribuut “gewenst zorgresultaat” gebruikt om het doel te beschrijven.

   Show
   De zib behandeldoel met de invulling “gewenst zorgresultaat” komt dicht in de buurt van de klasse doel zoals deze in het HIS-Referentiemodel is beschreven. De klasse doel uit het HIS-Referentiemodel is uitgebreider (meer eigenschappen), dan de zib behandeldoel. De eigenschappen Streefdatum, Status, Datum vaststelling en Afsluitdatum van de klasse Doel moeten zodanig als attribuut worden toegevoegd aan de zib behandeldoel. Voor het IZP wordt alleen het Attribuut “gewenst zorgresultaat” gebruikt om het doel te beschrijven.
  • Hide

   Afwijzen

   Show
   Afwijzen
  • C
  • Release 2020
  • Behandeldoel

  Description

   #nhgharmonisatie

   Vanuit de Analyse van het Concept Doel door de NHG komen de volgende bevindingen naar voren. Die leiden tot enkele wijzigingsverzoeken.

   *HIS-Referentiemodel *In het HIS-Referentiemodel wordt bij Doel de omschrijving in tekst van een doel dat de patiënt wil bereiken vastgelegd samen met Streefdatum, Status, Datum vaststelling, Afsluitdatum.

   *RadB ZIB *Bij de RadB ZIBs omschrijft het behandeldoel het gewenste resultaat van de behandeling/interventies met betrekking tot het benoemde probleem van de patiënt. Het concept gewenst zorgresultaat is een eigenschap van het rootconcept behandeldoel en wordt omschreven in tekst (zie figuur 6)

   Issue: Het concept behandeldoel in de ZIBs is breder gedefinieerd, namelijk ook met streefwaarde en gewenste gezondheidstoestand en meer vanuit de zorgverlener gedefinieerd, terwijl Doel in het HIS-Referentiemodel vanuit de patiënt gedefinieerd wordt. De klasse Doel in het HIS-Referentiemodel heeft naast een omschrijving tevens de eigenschappen Streefdatum, Status, Datum vaststelling, Afsluitdatum (zie figuur 5).

   *Conclusie *De RadB ZIB behandeldoel met de invulling “gewenst zorgresultaat” komt dicht in de buurt van de klasse doel zoals deze in het HIS-Referentiemodel is beschreven. De klasse doel uit het HIS-Referentiemodel is uitgebreider (meer eigenschappen), dan de RadB ZIB behandeldoel.

   *Wijzigingsvoorstel ZIBs *
   De eigenschappen Streefdatum, Status, Datum vaststelling en Afsluitdatum van de klasse Doel worden als attribuut toegevoegd aan de ZIB behandeldoel. Voor het IZP wordt alleen het Attribuut “gewenst zorgresultaat” gebruikt om het doel te beschrijven.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       linda.mook@gmail.com Linda Mook
       Goossen William Goossen
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: