Uploaded image for project: 'Zorginformatiebouwstenen'
 1. Zorginformatiebouwstenen
 2. ZIB-1027

Aanmelding van compositie behandelplan als nieuwe zib

  Details

  • Type: Aanmelding
  • Status: Afgewezen
  • Priority: 2
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Naam nieuwe zib:
   compositie behandelplan
  • Betrokken partijen:
   GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat.
  • Versienummer:
   1
  • Onderdeel van:
   Release 2020

   Description

   Dit is een zib compositie die voornamelijk gebruik maakt van een 15 tal bestaande en nieuw te maken zibs. Daarnaast worden enkele aparte datavelden toegevoegd.

   De discussie of het nu een zib is of een samenstelling of compositie wordt in het architectuurteam gevoerd. Dat is niet van belang voor deze aanmelding. De ggz hecht hier grote waarde aan omdat het een belangrijk onderdeel is van het EPD en bij uitwisselen van gegevens in zorgketens.

   Deze compositie heeft een externe consultatie doorlopen. Van 33 zorgprofessionals en ICT experts uit de ggz zijn reacties binnengekomen en verwerkt in deze uiteindelijke versie.

   De nu voorliggende versie 1.0 is vastgesteld door de regiegroep informatiebeleid van GGZ Nederland.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       Waard@nictiz.nl Ellen de Waard
       Reporter:
       Goossen William Goossen
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.