Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-9

MP9: Het omgaan met volgorde van meervoudige toedieningsverzoeken

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: Normaal
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: Scenario's
  • Abstract:
   Hide

   Aanleiding / historie

   Dit issue is ingediend in 2007 door een leverancier (CSC) en heeft communicatie tot en met 2011, waar besloten is het op de lijst te zetten voor AORTA 8.
   Binnen een verstrekking/medicatievoorschrift kunnen meerdere toedieningsverzoeken (medicationAdministrationRequests) voorkomen, nl één per doseerhoeveelheid (lees keerdosis).

   Over de volgorde van deze toedieningsverzoeken (medicationAdministrationRequests) is niets beschreven, optioneel mag een volgnummer meegegeven worden.
   Een toedieningsschema (MedicationAdministrationRequest.effectiveTime ) bestaat uit een toedienperiode en een herhaalpatroon (lees ritme). De toedienperiode kan een zgn 'zwevend' interval zijn, waarbij alleen de duur van de periode bekend is en niet de begindatum/tijd. Ook kan de toedienperiode worden weggelaten. Over de volgorde van de toedienperiodes hoeft dus niets bekend te zijn.

   Vraag: hoe moet de volgorde bepaald worden waarin de toedieningsverzoeken en daarbinnen de toedieningsschema's getoond moeten worden?

   Overweging

   Het is ongewenst om dergelijke schema's op de manier zoals hierboven beschreven uit te wisselen. In de 6.12 specificatie (Pharmacy gids, 3.1.18 of wiki) zijn hierover ook expliciete regels opgenomen.

   De CareStatement variant van medicatietoediening (SubstanceAdministration) voorziet ook geen separaat veld voor volgorde, het is daarom ongewenst deze alsnog in te voeren.

   Voorstel

   Issue afvoeren.

   Show
   Aanleiding / historie Dit issue is ingediend in 2007 door een leverancier (CSC) en heeft communicatie tot en met 2011, waar besloten is het op de lijst te zetten voor AORTA 8. Binnen een verstrekking/medicatievoorschrift kunnen meerdere toedieningsverzoeken (medicationAdministrationRequests) voorkomen, nl één per doseerhoeveelheid (lees keerdosis). Over de volgorde van deze toedieningsverzoeken (medicationAdministrationRequests) is niets beschreven, optioneel mag een volgnummer meegegeven worden. Een toedieningsschema (MedicationAdministrationRequest.effectiveTime ) bestaat uit een toedienperiode en een herhaalpatroon (lees ritme). De toedienperiode kan een zgn 'zwevend' interval zijn, waarbij alleen de duur van de periode bekend is en niet de begindatum/tijd. Ook kan de toedienperiode worden weggelaten. Over de volgorde van de toedienperiodes hoeft dus niets bekend te zijn. Vraag: hoe moet de volgorde bepaald worden waarin de toedieningsverzoeken en daarbinnen de toedieningsschema's getoond moeten worden? Overweging Het is ongewenst om dergelijke schema's op de manier zoals hierboven beschreven uit te wisselen. In de 6.12 specificatie ( Pharmacy gids , 3.1.18 of wiki ) zijn hierover ook expliciete regels opgenomen. De CareStatement variant van medicatietoediening (SubstanceAdministration) voorziet ook geen separaat veld voor volgorde, het is daarom ongewenst deze alsnog in te voeren. Voorstel Issue afvoeren.
  • Release notes:
   Hide

   volgnummer bij doseerinstructies gerealiseerd in MP 9

   Show
   volgnummer bij doseerinstructies gerealiseerd in MP 9

   Description

   Clientele issue 1518:
   i.v.m. de realisatie van onze applicatie die het HL7V3 verstekkingsbericht zal tonen aan de eindgebruiker,
   hebben we de volgende vraag:
   Binnen een verstrekking/medicatievoorschrift kunnen meerdere toedieningsverzoeken
   (medicationAdministrationRequests) voorkomen, nl één per doseerhoeveelheid (lees keerdosis)
   <Prescription>
   ..
   <therapeuticAgentOf>
   <medicationAdministrationRequest>
   ..
   </medicationAdministrationRequest>
   <medicationAdministrationRequest>
   ..
   </medicationAdministrationRequest>
   ..
   </therapeuticAgentOf>
   ..
   </Prescription>
   Over de volgorde van deze toedieningsverzoeken (medicationAdministrationRequests) is niets beschreven,
   optioneel mag een volgnummer meegegeven worden. Binnen 1 toedieningsverzoek kunnen meerdere
   toedieningsschema's (MedicationAdministrationRequest.effectiveTime) voorkomen. Is echter niet verplicht.Een
   toedieningsschema (MedicationAdministrationRequest.effectiveTime ) bestaat uit een toedienperiode en een
   herhaalpatroon (lees ritme). De toedienperiode kan een zgn 'zwevend' interval zijn, waarbij alleen de duur van
   de periode bekend is en niet de begindatum/tijd. Ook kan de toedienperiode worden weggelaten. Over de
   volgorde van de toedienperiodes hoeft dus niets bekend te zijn.
   Vraag: hoe moet de volgorde bepaald worden waarin de toedieningsverzoeken en daarbinnen de
   toedieningsschema's getoond moeten worden?
   Graag uw advies/antwoord.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      tan Michael Tan
      Reporter:
      tan Michael Tan
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.