Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-705

Werkwijze ontdubbeling bij TA in andere MBH dan MA

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Nieuw
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • Hide
   Het voorgestelde uitgangspunt is besproken tijdens de werkstroomsessie 'migratie en hybride' van 30-05-22.
   Uitgangspunt:
   - wanneer er een MA in een specifieke MBH is, is het stoppen van de daarbij behorende LSP-TA (in een generieke MBH met reden ‘loopt in ander mbh’), optioneel en dus niet verplicht. De voorschrijver kan ervoor kiezen om dit te doen, het systeem ondersteunt hierbij.
   Show
   Het voorgestelde uitgangspunt is besproken tijdens de werkstroomsessie 'migratie en hybride' van 30-05-22. Uitgangspunt: - wanneer er een MA in een specifieke MBH is, is het stoppen van de daarbij behorende LSP-TA (in een generieke MBH met reden ‘loopt in ander mbh’), optioneel en dus niet verplicht. De voorschrijver kan ervoor kiezen om dit te doen, het systeem ondersteunt hierbij.
  • Hide

   In de werkstroomsessie van 30-05-22 is een uitgangspunt gedefinieerd: 

   wanneer er een MA in een specifieke MBH is, is het stoppen van de daarbij behorende LSP-TA (in een generieke MBH met reden ‘loopt in ander mbh’), optioneel en dus niet verplicht. De voorschrijver kan ervoor kiezen om dit te doen, het systeem ondersteunt hierbij.  

   Zie voor de uitgebreide uitwerking van de afspraken de wiki pagina migratie en hybride. 

   Show
   In de werkstroomsessie van 30-05-22 is een uitgangspunt gedefinieerd:  wanneer er een MA in een specifieke MBH is, is het stoppen van de daarbij behorende LSP-TA (in een generieke MBH met reden ‘loopt in ander mbh’), optioneel en dus niet verplicht. De voorschrijver kan ervoor kiezen om dit te doen, het systeem ondersteunt hierbij.   Zie voor de uitgebreide uitwerking van de afspraken de  wiki pagina  migratie en hybride. 
  • Nog in te plannen

  Description

   In de werkstroom 'migratie en hybride' zijn er afspraken gemaakt over het ontdubbelen van MBH's.   

   Hier vallen afspraken onder over het stoppen van medicatiebouwstenen zodat duplicaten MBH's kunnen worden afgesloten. 
   In verschillende werkstrooksessies zijn de afspraken besproken en verder aangescherpt. Zie voor uitgebreide informatie de volgende notulen: 

   • Werkstroomsessie leveranciers en kernteam 30-05-22

   In de werkstroomsessie van 30-05-22 is het volgende uitgangspunt gedefinieerd. 

   wanneer er een MA in een specifieke MBH is, is het stoppen van de daarbij behorende LSP-TA (in een generieke MBH met reden ‘loopt in ander mbh’), optioneel en dus niet verplicht. De voorschrijver kan ervoor kiezen om dit te doen, het systeem ondersteunt hierbij.

   Zie voor de uitgebreide uitwerking van de afspraken de wiki pagina migratie en hybride. 

   Attachments

    Activity

     People

      pos@nictiz.nl Michiel Pos
      paiman@nictiz.nl Malou Paiman
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: