Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-704

Einddatum in medicatiegegevens bij migratie

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Hide

   De voorgestelde oplossing is besproken tijdens de werkstroomsessie 'migratie en hybride' van 22-02-22.
   Voorstel:

   • Wanneer in de lokale database de einddatum van het voorschrift bekend is, wordt bij migratie de einddatum in de MA gevuld. Alleen indien er helemaal geen einddatum bekend is in het systeem, wordt de einddatum van de MA open gelaten.
   • De einddatum van TA’s mag gebaseerd worden op therapeutische informatie uit de lokale database (bijvoorbeeld afkomstig uit het medicatieprofiel of de distributieregels) of logistieke informatie (einddatum van verbruiksperiode van de verstrekking). Afspraken over het meegeven van een einddatum in een TA bij migratie zorgen ervoor dat duplicate MBH’s (TA staat in andere MBH dan MA) vanzelf uitsterven, er geen onterecht actieve TA’s zijn en er in minder gevallen handmatige afsluiting van TA’s nodig is.
   Show
   De voorgestelde oplossing is besproken tijdens de werkstroomsessie 'migratie en hybride' van 22-02-22. Voorstel: Wanneer in de lokale database de einddatum van het voorschrift bekend is, wordt bij migratie de einddatum in de MA gevuld. Alleen indien er helemaal geen einddatum bekend is in het systeem, wordt de einddatum van de MA open gelaten. De einddatum van TA’s mag gebaseerd worden op therapeutische informatie uit de lokale database (bijvoorbeeld afkomstig uit het medicatieprofiel of de distributieregels) of logistieke informatie (einddatum van verbruiksperiode van de verstrekking). Afspraken over het meegeven van een einddatum in een TA bij migratie zorgen ervoor dat duplicate MBH’s (TA staat in andere MBH dan MA) vanzelf uitsterven, er geen onterecht actieve TA’s zijn en er in minder gevallen handmatige afsluiting van TA’s nodig is.
  • Hide

   In de werkstroomsessie van 22-02-22 is een voorstel gedaan om bij migratie naar MP9, indien bekend, een einddatum (stopdatum) te gebruiken in de medicatiegegevens. 

   Zie voor de uitgebreide uitwerking van de afspraken de wiki pagina migratie en hybride. 

    

   Show
   In de werkstroomsessie van 22-02-22 is een voorstel gedaan om bij migratie naar MP9, indien bekend, een einddatum (stopdatum) te gebruiken in de medicatiegegevens.  Zie voor de uitgebreide uitwerking van de afspraken de wiki pagina migratie en hybride.   
  • A - 'geen wijziging'
  • Nog in te plannen

  Description

   In de werkstroom 'migratie en hybride' zijn er migratieafspraken gemaakt ter beperking van duplicate MBH's en ter ondersteuning van ontdubbeling van MBH's. 

   Hier vallen afspraken onder over het migreren van de einddatum in medicatiegegevens. 
   In verschillende werkstrooksessies zijn de afspraken besproken en verder aangescherpt. Zie voor uitgebreide informatie de volgende notulen: 

   • Werkstroomsessie leveranciers 08-02-22
   • Werkstroomsessie leveranciers 22-02-22
   • Werkstroomsessie leveranciers 14-04-22
   • Werkstroomsessie leveranciers en kernteam 09-05-22
   • Werkstroomsessie leveranciers en kernteam 23-05-22
   • Werkstroomsessie leveranciers en kernteam 30-05-22

   In de werkstroomsessie van 22-02-22 is een voorstel gedaan om bij migratie naar MP9, indien bekend, een einddatum (stopdatum) te gebruiken in de medicatiegegevens. 

   Zie voor de uitgebreide uitwerking van de afspraken de wiki pagina migratie en hybride. 

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       michiel.pos@nictiz.nl Michiel Pos
       Malou.paiman@nictiz.nl Malou Paiman
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: