Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-602

Patiënt vraagt herhaalrecept via apotheker: kopie-MA?

Details

  • Change Request
  • Status: Published
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Ontwerp
  • None
  • 9.2-bèta
  • Patch (Z)
  • Voorstelgegevens (9)
  • Hide

   Het functioneel ontwerp bevatte een inconsistentie met de transactie voorstel verstrekkingsverzoek. De tekst in par 4.2.7 is daarom aangepast, zodat het overeenkomt met de transactie.

   Show
   Het functioneel ontwerp bevatte een inconsistentie met de transactie voorstel verstrekkingsverzoek. De tekst in par 4.2.7 is daarom aangepast, zodat het overeenkomt met de transactie.

  Description

   In het FO par. 4.2.7 Patiënt vraagt herhaalrecept via apotheker (Informeren voorschrijver) staat genoemd dat de apotheker bij een voorstel verstrekkingsverzoek onder een bestaande medicatieafspraak een kopie-MA + VVV naar de voorschrijver stuurt. Het lijkt echter overbodig om de kopie-MA te versturen, gezien de voorschrijver zelf al beschikt over de MA. Logischer is dat het bericht alleen via een relatie aangeeft om welke MA het gaat.

   Op deze manier staat het ook opgenomen in de transactie Sturen voorstel verstrekkingsverzoek.

   Attachments

    Activity

     People

      malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
      Malou.paiman@nictiz.nl Malou Paiman
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: