Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-594

Stoppen van andermans MA

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In Intake
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • MP9 3.0
  • Ontwerp
  • None
  • Hide

   Zie ook MP-556, als onderdeel van de oplossing dient ook een use case voor 'wijzigen andermans MA' in het FO te worden toegevoegd.

   Show
   Zie ook MP-556 , als onderdeel van de oplossing dient ook een use case voor 'wijzigen andermans MA' in het FO te worden toegevoegd.
  • 9
  • Nictiz Informatie analist, Expertgroep, Autorisatiecommissie, Kernteam
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Dit punt is ontstaan vanuit MP-306 'Vaststellen werkwijze m.b.t. "Verweesde" MA'. 

   Situatie:

   • systeem X heeft een stop-MA geregistreerd en stopt daarmee een actieve MA (zonder gebruiksperiode/eindddatum) dat in systeem Y zit
   • een tijd later is systeem X (om welke reden dan ook) niet bereikbaar / levert geen bouwstenen op
   • een opvrager krijgt dan een actieve MA uit systeem Y en denkt dus dat deze ook nog actief is

   Dit probleem kan tot in de lengte der dagen duren, en zorgt dan voor onjuiste informatie. Het probleem staat bekend als het probleem met 'weeskinderen', 'verweesde MA'.

   In het FO van MP9 1.0 is daar aandacht aan besteed: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.1.0_Ontwerp_medicatieproces#Onterecht_openstaande_medicatie_of_.27weeskinderen.27 

   Bovenstaande situatie beschrijft alleen de werkwijze rond verweesde MA's. De discussie is echter breder. Hoe gaan we om met het stoppen van andermans MA. In MP-306 is besloten om voor de release MP9.2.0 de huidige oplossing in het FO aan te houden. De beste oplossing is om het statusveld te gebruiken als oplossing voor dit probleem. Deze oplossing zal in een toekomstige release worden meegenomen. Dit issue is aangemaakt zodat vervolg aan dit punt gegeven kan worden. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       pos@nictiz.nl Michiel Pos
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: