Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-572

Gebruik van transformatiedienst om 6.12 verstrekkingen op te leveren als MP9 TA

Details

  • Change Request
  • Status: In publicatie
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Geen Wijziging
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Nictiz Product Manager
  • Hide

   Conversie-XSLT's voor 6.12 verstrekkingen naar MP9 3.0 ada formaat conform beschrijving van wiki beschikbaar gesteld op GitHub.

   Show
   Conversie-XSLT's voor 6.12 verstrekkingen naar MP9 3.0 ada formaat conform beschrijving van wiki beschikbaar gesteld op GitHub.

  Description

   Om de hybride situatie waarbij er systemen nog 6.12 verstrekkingen en er systemen al MP9 TA's opleveren te kunnen ondersteunen is door VZVZ een oplossing gepresenteerd waarbij er op het LSP een transformatie gedaan wordt van de 6.12 verstrekkingen naar MP9 TA

   Er zijn nog diverse aspecten die moeten worden geanalyseerd zoals

   1) Niet alle informatie voor een TA is beschikbaar in de 6.12 verstrekking, of op een ander manier

   2) De migratie strategie zoals besproken tot en met 8 maart 2022 moet mogelijk aangepast worden

   3) Het moet nog wel gepland en ontwikkeld op het LSP

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       molenaar@vzvz.nl Bart Molenaar
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: