Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-548

Reden 'verandering in labwaarden' in RedenWijzigenStakenCodelijst

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Dataset, Terminologie
  • Hide

   In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie.

   Show
   In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie.
  • 9.2-bèta
  • Nictiz Informatie analist
  • MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
  • B - 'Patch'
  • Nog in te plannen

  Description

   Bij doornemen van waardelijst voor TA/RedenWijzigenStaken gaven zorgverleners in VBG kernteam medicatie d.d. 07/02/2022 aan dat in MA/RedenWijzigenStaken de reden ontbreekt om mee aan te kunnen geven dat een MA is gewijzigd/gestaakt vanwege verslechterde nierfunctie. Voorstel is om de waardelijst uit te breiden met 'verandering in labwaarden'.

   Deze waarde dient dan tevens opgenomen te worden onder WDS, TA en MGB.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       titia.van.malestein Titia van Malestein
       paiman@nictiz.nl Malou Paiman
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: