Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-545

migratie/hybride: 'zien patiënt' omschrijving naar 'actief reconciliëren bij patiënt'

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Wacht op publicatie
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • None
  • Hide
   Formulering 'zien van patiënt' wordt gewijzigd naar 'interactie met het patiëntdossier door zorgverlener' (deze verwoording omvat zowel interactie met patiëntdossier op moment of vlak voor patiëntcontact als interactie met patiëntdossier in kader van proactief reconciliëren).
   Show
   Formulering 'zien van patiënt' wordt gewijzigd naar 'interactie met het patiëntdossier door zorgverlener' (deze verwoording omvat zowel interactie met patiëntdossier op moment of vlak voor patiëntcontact als interactie met patiëntdossier in kader van proactief reconciliëren).
  • Hide

   Formulering is gewijzigd naar:

   "Raadplegen en reconciliëren vinden plaats wanneer de zorgverlener interactie heeft met het patiëntdossier. Dergelijke interactie kan plaatsvinden rondom patiëntcontact, maar ook bij proactief reconciliëren van (deel)populaties."

   Show
   Formulering is gewijzigd naar: "Raadplegen en reconciliëren vinden plaats wanneer de zorgverlener interactie heeft met het patiëntdossier. Dergelijke interactie kan plaatsvinden rondom patiëntcontact, maar ook bij proactief reconciliëren van (deel)populaties."
  • A - 'geen wijziging'
  • Nog in te plannen

  Description

   Uit notulen werkstroom migratie/hybride van 25/1/2022:

   Migratievolgorde: m.b.t. het AIS gaven zorgverleners aan dat het eigenlijk te laat is als de reconciliatie pas plaatsvindt bij ‘zien’ patiënt. Zij geven aan dat het wenselijk is om dit voor bepaalde groepen vooruit kunnen doen. De wens was om het ‘zien’ van de patiënt een beetje los te laten als terminologie en over te stappen naar bijv. ‘actief reconciliëren bij een patiënt’. Zorgverleners leken deze handeling ook een beetje te zien als check voor de migratie (validatie van migratie) naast het reconciliëren van de patiëntinformatie. Hoe dit in de praktijk zal moeten werken hangt onder andere af van de omvang van de patiëntpopulatie. Zorgverleners leken het wachten op een echte ‘trigger’ eigenlijk een beetje loslaten. Ze willen voor deelpopulaties in één keer reconciliëren, niet perse gerelateerd aan een afspraak of ander ‘patiëntevent’. Leveranciers geven aan dat het wellicht wenselijk is om tijdens de Kickstart ook het werkproces te testen van reconciliatie bij het ‘zien’ van te patiënt. Maar voor efficiency wil je dit ook op andere wijzen kunnen invullen. Dit was ook nadrukkelijk de oproep van de zorgverleners. Inhoudelijk zou het ideaal zijn om reconciliatie te koppelen aan verificatie/ intake, maar de efficiëntievraag van de zorgverleners is helder.

   Attachments

    Activity

     People

      paiman@nictiz.nl Malou Paiman
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: