Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-538

Verplichting om stop-MA te sturen aan apotheek

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In Intake
  • 2
  • Resolution: Unresolved
  • MP X
  • Ontwerp, Scenario's
  • None
  • 9 2.0-beta
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Nictiz Product Manager, Expertgroep, Autorisatiecommissie
  • B - 'Patch'
  • Nog in te plannen

  Description

   Een viertal leveranciers (met name uit 2e en 3e lijn) uiten tijdens de werkstroomsessie hybride situatie (25 januari) hun bezwaar tegen het pushen van de stop-MA naar een AIS. Zij geven aan dat het lastig is om te achterhalen welke apotheek dat moet zijn. Vier andere leveranciers geven aan geen bezwaar te hebben tegen het pushen van een stop-MA naar de in hun systeem vastgelegde ‘voorkeursapotheek’ of de apotheek uit de bij hun beschikbare TA.

   Wens is om het sturen van de stop-MA optioneel te maken. Waarbij je het alleen doet als de apotheker bekend is.

    

   Zie hoofdstuk 2.2.8 in het FO voor de huidige beschrijving

   Ter volledigheid het stuk uit de notulen van de werkstroom hybride van 25 januari:

   Actie 11 januari stop-MA: Deze actie ging over de vraag of de stop-MA ook bij de apotheker komt. Dit is uitgezocht en staat uitgewerkt in paragraaf 2.2.8 van het FO (zie sheet 10).
   Robert vraagt hoe je weet dat er een actieve TA is en welke apotheek daarvoor bron is. Bart geeft aan dat je de laatste bouwstenen (MVE of TA) kunt opvragen om dit te controleren. Maar dat er in systemen vaak ook een default apotheek is vastgelegd. Robert geeft aan de TA niet actief op te slaan, dus dat die informatie niet standaard opgenomen is in het systeem. Er wordt aangegeven dat dit een reguliere werkwijze is binnen MP9 en dat dit ook beter zal gaan lopen naarmate er meer systemen over zijn op MP9.
   Er wordt aangegeven dat de stop-MA naar de bekende apotheker gestuurd kan worden. Maar dat de apotheker bij een handeling rond die patiënt ook altijd gegevens zal opvragen (bijv. bij GDS-run). Richard geeft aan te willen waken voor het feit dat de standaard een ‘telefoonvervanger’ wordt.
   Er wordt aangedragen dat de LSP-signaalfunctie hier ook zou kunnen helpen. Richard geeft aan dat apothekers deze vaak niet aan hebben staan. Zij krijgen te veel signalen, het voegt eigenlijk alleen iets toe voor GDS.
   Er wordt aangegeven dat voor de toedienlijst een stop-TA ook niet voorwaardelijk is. Je gaat al niet toedienen als er een stop-MA is, ook als er nog geen stop-TA is. Er wordt gevraagd hoe dit werkt voor huisartsen, daar is de relatie anders en is het vaak een kleine moeite om de stop-MA naar de apotheek te sturen.
   Een viertal leveranciers (met name uit 2e en 3e lijn) hebben bezwaar tegen het pushen van de stop-MA naar een AIS. Zij geven aan dat het lastig is om te achterhalen welke apotheek dat moet zijn. Vier andere leveranciers geven aan geen bezwaar te hebben tegen het pushen van een stop-MA naar de in hun systeem vastgelegde ‘voorkeursapotheek’ of de apotheek uit de bij hun beschikbare TA. Het is wel verplicht om de stop-MA te pushen naar de originele voorschrijver als je andermans MA stopt.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       schuller@nictiz.nl Tim Schuller
       titia.van.malestein Titia van Malestein (Inactive)
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: