Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-520

Toevoegen conditionaliteit aan concepten RelatieWDS en RelatieMA in MTD

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Scenario's, Templates
  • Hide

   Bouwsteen medicatietoediening, alle transacties. De kardinaliteiten voor relatieMA/relatieTA/relatieWDS zijn zodanig aangepast dat maar één van deze drie in een medicatietoediening gevuld kan zijn.

   Show
   Bouwsteen medicatietoediening, alle transacties. De kardinaliteiten voor relatieMA/relatieTA/relatieWDS zijn zodanig aangepast dat maar één van deze drie in een medicatietoediening gevuld kan zijn.
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Medicatiegegevens (9)
  • MedicatieToediening uitgevoerd
  • C - 'Mineur'
  • Nog in te plannen

  Description

   De huidige dataset laat het toe om in een MedicatieToediening zowel een verwijzing naar een MA als WDS te hebben. Het lijkt niet logisch om beide verwijzingen tegelijk in de MTD te hebben en het past ook minder goed in de FHIR standaard (want MedicationAdministration.request is 0..1). 

   Ofwel loopt de verwijzing van MT --> WDS --> MA of van MT --> MA.

   Dit zou gevangen kunnen worden in een conditie.

   Attachments

    Activity

     People

      duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      6 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: