Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-460

Terminologie antwoord vvv

Details

  • MP9 2.0
  • Patch (Z)
  • Voorstelgegevens (9)
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz Terminologie, Nictiz HL7-specialist
  • Overig
  • Hide

   Terminologiekoppeling VoorstelGegevens/Antwoord was afkomstig uit Medicatieproces observaties (17 Antwoord op voorstel), en dit is gecorrigeerd naar Medicatieproces acts. Er zijn drie codes gekoppeld (9 Antwoord op voorstel verstrekkingsverzoek; 11 Antwoord op voorstel; 10 Antwoord voorstel medicatieafspraak), gezien onder Antwoord zowel de concepten AntwoordVerstrekkingsverzoek als AntwoordMedicatieafspraak vallen. In de technische templates wordt één van deze drie codes gekozen.

   Show
   Terminologiekoppeling VoorstelGegevens/Antwoord was afkomstig uit Medicatieproces observaties (17 Antwoord op voorstel), en dit is gecorrigeerd naar Medicatieproces acts. Er zijn drie codes gekoppeld (9 Antwoord op voorstel verstrekkingsverzoek; 11 Antwoord op voorstel; 10 Antwoord voorstel medicatieafspraak), gezien onder Antwoord zowel de concepten AntwoordVerstrekkingsverzoek als AntwoordMedicatieafspraak vallen. In de technische templates wordt één van deze drie codes gekozen.

  Description

   Bij het antwoord voorstel verstrekkingsverzoek staat nu in de dataset een observatie terminologiecode gekoppeld . Deze hoort echter bij het inhoudelijke antwoord (AntwoordVerstrekkingsverzoek).

   Het dataset concept 'Antwoord' zelf is een 'act' en is het dus juist om een 'act term' toe te voegen, die bestaat ook in de valueSet voor medicatieproces acts.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: