Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-379

Geneesmiddel (ingrediënt) hoeveelheid/eenheid en UCUM in FHIR

Details

  • Hide

   FHIR-profielen zijn aangepast zodat ook eenheden uit G-standaard uitgewisseld kunnen worden.

   Show
   FHIR-profielen zijn aangepast zodat ook eenheden uit G-standaard uitgewisseld kunnen worden.
  • 9.1
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • 2.0
  • B - 'Patch'
  • Latere release

  Description

   FHIR heeft als SHOULD dat er bij Quantity.system gebruikt wordt gemaakt van UCUM.

   Er kan echter in datatype SimpleQuantity maar één system/code meegegeven worden. In MP is de G-std codering verplicht.

   In MP 907 hebben de FHIR profielen er daarom voor gekozen om alléén de G-std codering uit te wisselen.

   In HL7v3 is UCUM altijd verplicht en wordt (via translation) ook de G-std codering uitgewisseld. UCUM is ook een internationaal zeer breed geaccepteerde standaard. Het is onverstandig om UCUM niet te gebruiken in FHIR. Beter is het daarom om UCUM te gebruiken in de Quantity.system en een (verplichte!) extensie toe te voegen met de G-std codering voor eenheden.

   Z-index werkt overigens ook aan het beschikbaar maken van de juiste corresponderende UCUM codes bij de G-std eenheden.

   Dit sluit ook goed aan bij wat Graham Grieve hierover op Zulip postte:

   It's true we didn't cater for more than one code, since that's very unusual. There's always extensions.

   Geldt voor: keerdosis, ingrediënt hoeveelheid, te verstrekken hoeveelheid, verstrekte hoeveelheid

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: