Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-370

Reden afspraak TA: waardelijst maken

Details

  • Hide

   Het element TA/RedenAfspraak met vrije tekst is gewijzigd naar TA/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken, met een waardelijst. 

   De Toedieningsafspraak-RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat alle waardes uit de waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst die gekoppeld staat bij MA/RedenWijzigenOfStaken, aangevuld met de waardes substitutie, overgang naar GDS en medicatie niet verstrekt.

   Show
   Het element TA/RedenAfspraak met vrije tekst is gewijzigd naar TA/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken, met een waardelijst.  De Toedieningsafspraak-RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat alle waardes uit de waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst die gekoppeld staat bij MA/RedenWijzigenOfStaken, aangevuld met de waardes substitutie, overgang naar GDS en medicatie niet verstrekt.
  • 9
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • ToedieningsAfspraak
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Momenteel is bij MA en MGB de reden voor het wijzigen of staken een waardelijst met de mogelijkheid een OTH waarde op te geven.

   Voor de TA reden afspraak is er is (nog) geen waardelijst vastgesteld (momenteel string).

    

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       titia.van.malestein Titia van Malestein
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert (Inactive)
       Watchers:
       8 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: