Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-342

Verduidelijking hoe de elementen binnen dosering gebruikt worden

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: MP9 2.0 bèta
  • Component/s: Dataset
  • Release notes:
   Hide

   In het omschrijvingsveld is uitleg toegevoegd welke data-elementen onder het concept Dosering wel/niet samen gebruikt mogen worden.

   Dosering, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.

   Show
   In het omschrijvingsveld is uitleg toegevoegd welke data-elementen onder het concept Dosering wel/niet samen gebruikt mogen worden. Dosering, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.
  • Betreft versie:
   9
  • Bouwsteen:
   MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik
  • Moeilijkheidsgraad wijziging:
   Zeer gemakkelijk
  • Impact werkproces:
   Klein
  • Impact migratie:
   Geen
  • Gepland voor:
   2.0.0
  • Zwaartecategorie:
   A - 'geen wijziging'
  • Releaseplanning:
   Eerstvolgende release

   Description

   Binnen 'dosering' in de dataset zitten elementen die wel/niet samen gebruikt kunnen en mogen worden.

   Duidelijk uitleggen bij de elementen hoe en wanneer deze ingezet moeten worden.

   Bijvoorbeeld:

   • nóóit zowel dagdeel als toedientijd gelijktijdig gevuld
   • isFlexible zegt iets over de toedientijd
   • weekdag en (dagdeel of toedientijd) kan/mag gelijktijdig
   • toedientijd/dagdeel/weekdag niet combineren met interval
   • bij het combineren van toedientijd of dagdeel met frequentie moet frequentie tijdseenheid gelijk of groter dan dag zijn (dus 1 of meerdere dagen, kan in theorie ook week of maand zijn, maar dat is geen voor de hand liggende use case, dus uitsluiten?)
   • bij het combineren van weekdag (met of zonder toedientijd/dagdeel) en frequentie moet frequentie:
    • tijdseenheid week zijn (1 week is impliciet, dus alleen zinvol bij 2 of meer weken: neem iedere twee weken op woensdag) OF
    • kleiner dan een dag zijn (neem 2 x per dag op maandag, woensdag, vrijdag)
    • (maar dus niet tussen 1 en 14 dagen in, want dat kan niet samen met weekdag en 7 dagen is 1 week is redundant)
   • etc

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      titia.van.malestein Titia van Malestein
      Reporter:
      geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.