Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-328

Vaststellen werkwijze stop-MA die de hele MBH stopt

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Ontwerp
  • Hide

   De werkwijze waarin een stop-MA zonder referentie naar een MA alle bouwstenen binnen een MBH stopt is aangepast. Dit is veranderd naar dat een stop-MA altijd een relatie moet hebben naar een MA mits een MA beschikbaar is. Als er geen MA beschikbaar is moet het mogelijk zijn om met een stop-MA de bouwstenen binnen een MBH te stoppen.  

   Onderstaande tekst is toegevoegd aan paragraaf 2.2.5.3

   "Het is niet mogelijk om een stop-MA aan te maken zonder verwijzing naar de MA die gestopt moet worden, behalve als er geen MA beschikbaar is in de MBH om naar te verwijzen. Wanneer er alleen TA('s) en/of MGB('s) beschikbaar zijn in de MBH moet de voorschrijver deze kunnen stoppen met een stop-MA zonder relatie naar MA."

   Onderstaande zin stond in 2.2.5.4. Deze is verwijderd.

   "De stop-MA kan ook géén verwijzing bevatten, waarmee de complete medicamenteuze behandeling wordt onderbroken."

   Show
   De werkwijze waarin een stop-MA zonder referentie naar een MA alle bouwstenen binnen een MBH stopt is aangepast. Dit is veranderd naar dat een stop-MA altijd een relatie moet hebben naar een MA mits een MA beschikbaar is. Als er geen MA beschikbaar is moet het mogelijk zijn om met een stop-MA de bouwstenen binnen een MBH te stoppen.   Onderstaande tekst is toegevoegd aan paragraaf 2.2.5.3 "Het is niet mogelijk om een stop-MA aan te maken zonder verwijzing naar de MA die gestopt moet worden, behalve als er geen MA beschikbaar is in de MBH om naar te verwijzen. Wanneer er alleen TA('s) en/of MGB('s) beschikbaar zijn in de MBH moet de voorschrijver deze kunnen stoppen met een stop-MA zonder relatie naar MA." Onderstaande zin stond in 2.2.5.4. Deze is verwijderd. "De stop-MA kan ook géén verwijzing bevatten, waarmee de complete medicamenteuze behandeling wordt onderbroken."
  • Nictiz Informatie analist, Expertgroep
  • Medicatiegegevens (9), Medicatieoverzicht (9), Voorstelgegevens (9)
  • MedicatieAfspraak
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Uit de notulen leveranciersoverleg dd 4 maart 2021:

   De stop-MA voor de hele MBH staat in het ontwerp. Dat is een stop-MA zonder referentie naar een MA. Echter in het FO staat dat een stop-MA een kopie is van de MA die hij stopt. Maar als er twee MA’s actueel zijn met verschillende doseringen, wat vermeld je dan in die stop-MA?

   In de huidige praktijk stoppen zorgverleners meestal gewoon ‘alles voor een bepaalde PRK’. Hebben we daar iets voor nodig? Laten we dit voor nu parkeren en meenemen bij de transitie.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       schuller@nictiz.nl Tim Schuller
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       8 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: