Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-300

Auteur van de medicatieafspraak en verantwoordelijkheid

Details

  • Change Request
  • Status: In publicatie
  • Medium
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0
  • Ontwerp
  • None
  • 9
  • Patch (Z)
  • MedicatieAfspraak
  • Hide

   In paragraaf 2.2.5.5 (wijzigen medicatie) is de verantwoordelijke voorschrijver toegevoegd als reden om de medicatieafspraak te wijzigen. 

   Show
   In paragraaf 2.2.5.5 (wijzigen medicatie) is de verantwoordelijke voorschrijver toegevoegd als reden om de medicatieafspraak te wijzigen. 

  Description

   Een voorschrijver kan een VV aanmaken onder een bestaande MA van een andere voorschrijver.

   Een voorschrijver kan er ook voor kiezen (bijvoorbeeld wanneer de verantwoordelijkheid wordt overgenomen) om een stop-MA en een nieuwe MA aan te maken, met alleen als doel om de auteur van de MA te wijzigen. Het systeem moet dit kunnen ondersteunen.

   Deze systematiek moet nog uitgebreider beschreven worden in de informatiestandaard.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: