Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-212

MP VOS, scenario 2.4 meerdere MBH's in één voorschriftbericht

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: Test materiaal
  • Voorgestelde oplossing:
   Correctie kwalificatiescripts
  • Betreft versie:
   9
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Transacties:
   Medicatievoorschrift (9)
  • Zwaartecategorie:
   A - 'geen wijziging'

   Description

   Scenario 2.4 verwacht meerdere MBH's in één voorschriftbericht, maar dit was een kwalificerende leverancier niet duidelijk.

   Tekst is nu bij beschrijving:

   Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschrift

   Misschien wijzigen in:
   Meerdere MBH's in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept)

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
      Reporter:
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      2 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.