Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-208

Kwalificatie scenario 6.2 - keuze geneesmiddel

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: Test materiaal
  • Voorgestelde oplossing:
   Corrigeren in kwalificatiematerialen (VOS 907, MGB MA 907, MGB VV 907, VOS 910, VOO 910, MGB MA 910, MGB VV 910)
  • Release notes:
   Hide

   Kwalificatiescenario 6.2 MP VOS, geneesmiddel aangepast.

   Show
   Kwalificatiescenario 6.2 MP VOS, geneesmiddel aangepast.
  • Betreft versie:
   VOS 907
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist
  • Dataset:
   9.0, 9.1
  • Transacties:
   Afhandelen medicatievoorschrift (9), Medicatiegegevens (9), Medicatievoorschrift (9)
  • Moeilijkheidsgraad wijziging:
   Zeer gemakkelijk
  • Impact werkproces:
   Klein
  • Zwaartecategorie:
   A - 'geen wijziging'
  • Epic Link:

   Description

   Scenario 6.2 vraagt om Insuline op PRK niveau, maar deze wordt op hpk niveau voorgeschreven conform de landelijke richtlijnen. Dan wordt dus altijd de hpk meegestuurd als 1e waarde anders snapt de wederpartij niet wat er gevraagd wordt.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       wetering Arianne van de Wetering
       Reporter:
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.