Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: MP9 2.0 bèta
  • Component/s: Dataset
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Advies van de expertgroep:
   1) is om de query te laten zoals hij nu is. Het risico bestaat wel dat de query niks teruggeeft (van bij GTIN code).

   2) dat de query goed beschreven wordt en dat alle bouwstenen opgevraagd moeten kunnen worden.
   Show
   Advies van de expertgroep: 1) is om de query te laten zoals hij nu is. Het risico bestaat wel dat de query niks teruggeeft (van bij GTIN code). 2) dat de query goed beschreven wordt en dat alle bouwstenen opgevraagd moeten kunnen worden.
  • Abstract:
   Hide

   Probleem: filterqueries bevatten naast bouwstenen ook MBH - geen bouwsteen dus zou weg moeten? aanpassing gebruiksperiode bevat niet medicatiegebruik 

   Show
   Probleem: filterqueries bevatten naast bouwstenen ook MBH - geen bouwsteen dus zou weg moeten? aanpassing gebruiksperiode bevat niet medicatiegebruik 
  • Release notes:
   Hide

   Bij Type is de optie 'Medicamenteuze behandeling' verwijderd. Het kiezen van dit type heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van het leeg laten van dit veld.

   Data-element Type onder QueryParameters.

   Show
   Bij Type is de optie 'Medicamenteuze behandeling' verwijderd. Het kiezen van dit type heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van het leeg laten van dit veld. Data-element Type onder QueryParameters.
  • Betreft versie:
   Juni
  • Groepen:
   Nictiz Informatie analist, Nictiz HL7-specialist, Expertgroep, Autorisatiecommissie
  • Dataset:
   9.0, 9.1
  • Transacties:
   Medicatievoorschrift (9)
  • Moeilijkheidsgraad wijziging:
   Zeer gemakkelijk, Gemiddeld
  • Impact werkproces:
   Klein
  • Impact migratie:
   Klein
  • Gepland voor:
   2.0.0
  • Zwaartecategorie:
   C - 'Mineur'
  • Releaseplanning:
   Eerstvolgende release

   Description

   De huidige filterqueries bevatten:

    

   Type: lijstje bouwstenen, maar ook "medicamenteuze behandeling" als concept daarin.

   Dit lijkt niet logisch, het is immers geen bouwsteen. Verwijderen?

    

   Gebruiksperiode: van toepassing op Medicatieafspraak en Toedieningsafspraak.

   Waarom niet op Medicatiegebruik? Toevoegen?

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       kool@nictiz.nl Leanne Kool
       Reporter:
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.