Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-156

doseertekst (gebruiksinstructie omschrijving) scope

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: In publicatie
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • MP9 2.0 bèta
  • Dataset
  • -toevoegen verduidelijking in dataset waar extra vrije tekst doseer informatie hoort te komen
  • Hide

   MP9.1

   Probleem: nu is er de regel dat een doseertekst meer informatie mag bevatten dan alleen de gestructureerde onderdelen. Deze 'extra' informatie moet in ander element

    

   Show
   MP9.1 Probleem:  nu is er de regel dat een doseertekst meer informatie mag bevatten dan alleen de gestructureerde onderdelen. Deze 'extra' informatie moet in ander element  
  • Hide
   1. Aan het data-element Omschrijving is een commentaarveld toegevoegd. Daarin is opgenomen dat de tekstuele omschrijving niet meer en ook niet minder mag bevatten dan de gestructureerde informatie.
   2. Aan het data-element AanvullendeInstructie is uit het omschrijvingsveld verwijderd: 'Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.'

   Data-elementen Omschrijving en AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.

   Show
   Aan het data-element Omschrijving is een commentaarveld toegevoegd. Daarin is opgenomen dat de tekstuele omschrijving niet meer en ook niet minder mag bevatten dan de gestructureerde informatie. Aan het data-element AanvullendeInstructie is uit het omschrijvingsveld verwijderd: 'Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.' Data-elementen Omschrijving en AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.
  • Juli
  • Nictiz Informatie analist, Leveranciers
  • 6.12, 9.0
  • MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik
  • Gemiddeld
  • Klein
  • Geen
  • 2.0.0
  • A - 'geen wijziging'
  • Eerstvolgende release

  Description

   In 6.12 en ook in MP 9 is er de regel dat een doseertekst méér informatie mag bevatten dan de onderliggende gestructureerde items. Dit is er vanuit idee dat een systeem dat gestructureerde informatie niet begrijpt, tóch juiste informatie aan gebruiker kan tonen.

   Echter dit is problematisch voor leveranciers die de gestructureerde informatie wel 'begrijpen':

   • je weet niet of je informatie mist, dus: altijd aan gebruiker tonen
   • veel van de informatie zit óók in het gestructureerde deel
   • dubbel tonen… au…

   Besproken in MP Leveranciersoverleg van april 2019.
   Uit de notulen:
   “Doseertekst mag niet minder, maar wel meer bevatten dan gestructureerde informatie”.
   Leveranciers unaniem:
   ‘maar wel meer’ niet toestaan in doseertekst. Als een arts extra tekstuele informatie invoert, dient dit in het element Toelichting te komen en niet in de doseertekst.

   Deze extra verduidelijking/instructie toevoegen bij de definitie van dit concept in de dataset.

   Attachments

    Activity

     People

      titia.van.malestein Titia van Malestein
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      4 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: