Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-153

Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Toekomst
  • Priority: 2
  • Resolution: Future
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None

   Description

   Het FHIR profiel voor FarmaceutischProduct is qua naamgeving nog gebaseerd op de prepublicatie 2017 zib Product.

   Dit houd in dat de canonical URL van het profiel nog zib-Product in plaats van zib-FarmaceutischProduct.

   De naamgeving is verbeterd. De canonical url van het profiel aanpassen is een major change. Aangezien er toch al een major change plaats vind kan deze verbetering makkelijk worden meegenomen. Implementatie van deze wijziging vergt voor leveranciers weinig inspanning.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       wetering Arianne van de Wetering
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.