Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-136

Toedientijden en de 'isFlexible' vlag

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Release notes:
   Hide

   Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Bij toedieningsschema is de vlag 'IsFlexibel' toegevoegd om aan te geven of een toedientijd "flexibel" mag worden geïnterpreteerd.

   Show
   Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Bij toedieningsschema is de vlag 'IsFlexibel' toegevoegd om aan te geven of een toedientijd "flexibel" mag worden geïnterpreteerd.
  • Betreft versie:
   9.0.7
  • Dataset:
   9.0
  • Transacties:
   Afhandelen medicatievoorschrift (9), Medicatiegegevens (9), Medicatieoverzicht (9), Medicatievoorschrift (9)
  • Bouwsteen:
   MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak

   Description

   De dataset heeft nu bij toedienschema een onderscheid tussen 'frequentie' en 'interval', waarbij voor interval geldt dat het schema precies gevolgd moet worden (iedere 6 uur) en bij frequentie (4 maal daags) dat het aan de toediener is wanneer dat exact plaatsvindt en niet zo heel nauw komt.

   We weten echter dat in instellingen vaak al direct in de MA toedientijden geselecteerd worden, de voorschrijver legt dan - met behulp van het systeem - de toedientijden al vast (meestal gebaseerd op deelrondes). Vaak zijn deze tijden helemaal niet specifiek bedoeld, maar ingegeven door de logistiek van de instelling. We missen in de dataset nu de mogelijkheid om het verschil aan te geven tussen tijden die exact bedoeld zijn en tijden waarbij het niet zo nauw komt.

   Als we zo'n vlag toevoegen bij toedientijden: kunnen we een dergelijke vlag dan ook toevoegen bij frequentie en het concept interval laten vervallen? 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.