Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-129

MP9: Geen minimum interval in toedienschema (alleen vast)

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: In release
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 9.1.0
  • Component/s: None
  • Release notes:
   Hide

   Use case 'Dosering met mimimum interval' toegevoegd aan het functioneel ontwerp.

   Show
   Use case 'Dosering met mimimum interval' toegevoegd aan het functioneel ontwerp.
  • Dataset:
   9.0

   Description

   ‘Hoe druk ik het volgende toedienschema uit in de dataset: zo nodig max 3 x per dag, met minimaal 6 uur tussen twee innamemomenten’ (vraag vanuit Nexus).
   De projectgroep bevestigt dat dit toedienschema geen uitzonderlijke situatie is. Michael merkt op dat dit ook in de ambulante setting moet werken. Arianne heeft het volgende advies gegeven aan Nexus: We kennen wel een vast interval, maar geen minimum interval. We kunnen wel iets uitdrukken met vaste tijden, maar niet met een ‘vrije’ zo nodig 3 maal daags. Arianne vraagt om reactie van projectgroepleden: inbouwen? Adriaan adviseert om dit met vrije tekst op te lossen. Advies van alle aanwezigen: melden in vrije tekst.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
      Reporter:
      geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.