Uploaded image for project: 'Medicatieproces'
 1. Medicatieproces
 2. MP-118

MP9: Filter op verstrekkingsperiode en relatie met aanschrijfdatum

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Afgewezen
  • 2
  • Resolution: Rejected
  • None
  • Dataset, Scenario's
  • Hide

   Probleem: in de praktijk is verstrekkingsdatum nog niet altijd bekend. Dan kan hier niet op gefilterd worden

   openstaande vraag: is dit nog steeds een probleem? 

   Show
   Probleem: in de praktijk is verstrekkingsdatum nog niet altijd bekend. Dan kan hier niet op gefilterd worden openstaande vraag: is dit nog steeds een probleem? 
  • Juli 2 (EG)
  • Nictiz Informatie analist, Nictiz Product Manager, Kernteam
  • 9.0
  • Medicatiegegevens (9)
  • MedicatieVerstrekking
  • Zeer gemakkelijk
  • Klein
  • Geen
  • C - 'Mineur'
  • Latere release

  Description

   Art decor issue 356: https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?issueId=356

    
   2018-11-12 17:50:21 : Toegewezen aan Marijke van Geijn door Arianne van de Wetering
   2018-11-12 17:50:20 : Tracking door Arianne van de Wetering
    
   Bevinding:
   De standaard versie 9 definieert een filter op verstrekkingsperiode. Het is echter bekend dat de AIS'en de daadwerkelijke verstrekkingsdatum nog niet altijd weten. In plaats daarvan hebben zij de aanschrijfdatum. Het idee is dat de aanschrijfdatum wordt uitgewisseld tot de daadwerkelijke verstrekkingsdatum echt verplicht wordt in de uitwisseling.
   Het filter voorziet nu echter niet in een (tijdelijke) filtering op aanschrijfdatum
   Voorstel:
   Bespreken in projectgroep / leveranciersoverleg
   Nadere toelichting:
   -

    Dataelement Verstrekkingsperiode

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       geijn Marijke van Geijn - den Boogert
       geijndenboogert Marijke van Geijn - den Boogert (Inactive)
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: