Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-994

Consistentie extensienamen verbeteren en conformeren aan profiling guidelines

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Analyse
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen impact te verwachten van aanpassen StructureDefinition.id en/of bestandsnaam. Systemen dienen bij implementatie alleen afhankelijk te zijn van de canonical uri.
  • FHIR Category:
   Extensions
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Voor ongepubliceerde extensies (status draft) worden bestandsnaam, .id en canonical nagelopen en aangepast indien nodig. Voor gepubliceerde extensies wordt de canonical niet aangepast, maar alleen gekeken of .id en bestandsnaam overeenkomen met het laatste deel van de canonical. Profiling guidelines worden gecontroleerd en eventueel aangevuld.
   Show
   Voor ongepubliceerde extensies (status draft) worden bestandsnaam, .id en canonical nagelopen en aangepast indien nodig. Voor gepubliceerde extensies wordt de canonical niet aangepast, maar alleen gekeken of .id en bestandsnaam overeenkomen met het laatste deel van de canonical. Profiling guidelines worden gecontroleerd en eventueel aangevuld.

   Description

   Van niet alle extensies staan de bestands- en profielnamen consistent en conform de profiling guidelines.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.