Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-989

Verwijzing in script moet naar Beschikbaarstellen-addendum ipv Raadplegen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Oktober 2020
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Laboratoriumresultaten
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Nihil. Tekstuele verbetering/herstel.
  • Voorgestelde oplossing:
   Foutieve verwijzing naar addendum herstellen naar het juiste addendum.
  • Release notes:
   Hide

   Het kwalificatiescript voor 'MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten' bevat een foute verwijzing, namelijk naar het addendum voor raadplegen in plaats van beschikbaarstellen. Dit is gecorrigeerd.

   Show
   Het kwalificatiescript voor 'MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten' bevat een foute verwijzing, namelijk naar het addendum voor raadplegen in plaats van beschikbaarstellen. Dit is gecorrigeerd.

   Description

   Het kwalificatiescript "MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten" stelt in hoofdstuk 1, bij uit te voeren stappen: "De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de laboratoriumresultaten beschikbaarstellen. De gegevens komen overeen met de gegevens in het document 2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten."

   Dit klopt niet, deze gegevens komen uit het addendum voor Beschikbaarstellenm niet uit Raadplegen.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      reijnders@nictiz.nl Camiel Reijnders
      Reporter:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.