Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-983

test script alle meetwaarden periode

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Zelfmetingen
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • FHIR Category:
   Other

   Description

   In het touchstone script scenario 1.5 lijkt het erop alsof er specifieke codes meegegeven moeten worden voor het ophalen van alle zelfmetingen.

   Kan hier niet veel beter category=vital-signs voor gebruikt worden. Nu is het script 'hard-coded' op slechts een paar vital-signs codes.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       r_d@quli.nl R & D afdeling quli
       Reporter:
       r_d@quli.nl R & D afdeling quli
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.