Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-976

Functionele kwalificatie requirements verduidelijken in testscripts

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Voorgestelde oplossing:
   Technische kwalifciatiescripts voor Touchstone veduidelijken met betrekking tot scenario 2.5

   Description

   Er bestaan vragen omtrent scenario 2.5 van PDFA beschikbaarstellen. Een DVZA kan er voor kiezen om de PDF/A documenten beschikbaar te stellen via een Binary endpoint (scenario 2.4) of via een andere niet FHIR locatie (scenario 2.5).

    

   Een DVZA hoeft dus niet beide scenario's te ondersteunen. Dit staat duidelijk aangegeven in de functionele kwalificatiematerialen maar wordt niet direct duidelijk uit de FHIR Testscripts. Daarom voegen we ter veduidelijking informatie toe in de testscripts die de gebruikers op het juiste been dienen te zetten.

    

   Betreft dus een wijziging met enkel een verduidelijkende tekstuele toepassing.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.