Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-972

Enhance documentation for operation $lastn

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • None
  • Nee
  • BgZ, Zelfmetingen, Basisgegevens GGZ, BgLZ
  • Technisch
  • In principe zou dit al goed geïmplementeerd moeten zijn en is de impact dus laag, echter zal het wel gecontroleerd moeten worden en indien onjuist moeten worden aangepast.
  • Hide
   Beter omschrijven hoe de lastn-operation voor Observation-queries gebruikt dient te worden. Dit maakt de FHIR-spec van STU3 nu niet duidelijk genoeg.

   Voorstel van de tekst:
   The FHIR STU3 specification is vague regarding the sorting mechanism of lastn. In FHIR R4 however, this has been clarified and can be read as follows: when using lastn, the effective[x] element is used for sorting of Observations, sorted from most recent to the oldest.
   Show
   Beter omschrijven hoe de lastn-operation voor Observation-queries gebruikt dient te worden. Dit maakt de FHIR-spec van STU3 nu niet duidelijk genoeg. Voorstel van de tekst: The FHIR STU3 specification is vague regarding the sorting mechanism of lastn. In FHIR R4 however, this has been clarified and can be read as follows: when using lastn, the effective[x] element is used for sorting of Observations, sorted from most recent to the oldest.
  • Hide

   De exacte toepassing van de lastn operation is onduidelijk, hoe hiermee om te gaan?

   Show
   De exacte toepassing van de lastn operation is onduidelijk, hoe hiermee om te gaan?
  • Hide

   The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.

   Show
   The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.

  Description

   In informatiestandaarden BgZ, Zelfmetingen, Basisgegevens GGZ en BgLZ wordt voor bepaalde Observation-queries gebruik gemaakt van de lastn operation, bijvoorbeeld voor het ophalen van het laatste lichaamsgewicht.

   De FHIR-specificatie van lastn maakt niet heel expliciet duidelijk hoe de lastn-operation zou moeten werken. Het lijkt echter aannemelijk dat, rekening houden met een klinische context, bedoeld wordt dat 'laatste' hier betekent: meest recent in de tijd. Vervolgens is het aannemelijk dat de sortering plaatsvindt op een element in de Observation resource wat daar invulling aan geeft, waar het element effective[x] het meest logisch is.

   In de FHIR-specificatie R4 van lastn wordt iets meer duiding gegeven:

   In case of a tie - when the effective times for >1 Observations are equal - both will be returned.

   De benoeming van 'effective times' maakt aannemelijk dat bovenstaande denkwijze voor sortering op het element effective[x] inderdaad logisch is als gebruik voor de lastn operation.

   Er dient gekeken te worden of er in de FHIR IG's van de betreffende informatiestandaarden een betere uitleg over de lastn operation opgenomen dient te worden, tevens lijkt het raadzaam om dit punt aan te snijden in de FHIR-community en een wijzigingsverzoek in te dienen voor meer duidelijkheid in de FHIR-specificatie.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: