Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-971

Asserts PDF/A verwijderen die vragen om masteridentifier uit kwalificatiemateriaal

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Foutieve assert wordt hiermee goed gezet. Maakt testen van de standaard implentatie juist mogelijk.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Deze asserts kunnen worden omgevormd van <operator value="equals"/> naar <operator value="notEquals"/>. Door deze wijziging door te voeren wordt nu automatisch gekeken of de .masteridentifier niet is overgenomen uit het kwalificatiemateriaal. Daarnaast wordt <warningOnly value="true"/> toegevoegd omdat de eigen tests op touchstone anders omvallen. 
   Show
   Deze asserts kunnen worden omgevormd van <operator value="equals"/> naar <operator value="notEquals"/>. Door deze wijziging door te voeren wordt nu automatisch gekeken of de .masteridentifier niet is overgenomen uit het kwalificatiemateriaal. Daarnaast wordt <warningOnly value="true"/> toegevoegd omdat de eigen tests op touchstone anders omvallen. 

   Description

   De DVZA's wordt gevraagd om zelf een .masteridentifier te kunnen genereren. De kwalificatiescripts bevatten nu asserts die erop testen dat dezelfde .masterIdentifier wordt gebruikt als de FHIR kwalificatiematerialen.

   Deze asserts kunnen worden omgevormd van <operator value="equals"/> naar <operator value="notEquals"/>. Door deze wijziging door te voeren wordt nu automatisch gekeken of de .masteridentifier niet is overgenomen uit het kwalificatiemateriaal. Daarnaast wordt <warningOnly value="true"/> toegevoegd omdat de eigen tests op touchstone anders omvallen. 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.