Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-926

Cannot extend polymorphic element Annotation.author[x]

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Maart 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Medicatieproces, Allergieintolerantie, Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen. De intentie, semantiek en expressie zijn exact gelijk aan de situatie zoals deze was. Het is alleen de syntax die is verbeterd.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Bijgevoegde twee profielen bevatten de benodigde wijzigingen. Eerst type slice opa author[x], dan in de Reference de extensie practitionerRole toevoegen. De string slice voegt weinig toe maar zorgt voor backward compatibility.
  • Release notes:
   Hide

   In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.

   Show
   In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author [x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.

   Description

   Foutmelding via de IG Publisher gevonden en van toepassing op 2 profielen: zib-AllergyIntolerance en zib-MedicalDeviceRequest.

   Deze voegen de practitionerRole extensie op Annotation.author[x] toe zonder deze eerst te slicen. Omdat author[x] zowel Reference als string is, wordt dat niet geaccepteerd en kun je geen legale snapshots maken.

   Dit probleem wordt overigens wel door de IG Publisher, maar niet door de Validator opgemerkt. Dat is vreemd, maar geen reden om ons profiel niet aan te passen.

   Als zijdelingse opmerking voor een nieuw issue: tijdens de analyse van dit probleem kwam naar voren dat er meer profielen zijn op Annotation.note, maar dat alleen in genoemde 2 profielen de practitionerRole extensie is toegepast.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Reporter:
      henket Alexander Henket
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.