Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-919

Assert in Testscript medmij-pdfa-fhir3-0-1-xis-1-1-serve-3-documentreference bevat een fout.

  Details

  • Type: Bevinding
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • FHIR Category:
   Other
  • Voorgestelde oplossing:
   Omzetten asserts op masterIdentifier van equal naar notEqual zodat gecontroleerd wordt dat DVZA's hun eigen identifiers meegeven.

   Description

   HL7 Support User

         <assert> 
           <description value="Confirm that the returned DocumentReference has a similiar masterIdentifier as the corresponding fixture."/> 
           <direction value="response"/> 
           <expression value="Bundle.entry[0].resource.masterIdentifier.value"/> 
           <operator value="equals"/> 
           <value value="${documentreference2-masterIdentifier}"/> 
         </assert>
   

   Bovenstaande assert zorgt voor fouten bij kwalificanten die het wel goed doen. Wij wijzen DVZA's af die niet hun eigen MasterIdentifier genereren ( https://bits.nictiz.nl/browse/HL7-55), maar met deze assert vergelijken we wel hun masterIdentifier met eentje die in een van onze fixtures zitten in ${documentreference2-masterIdentifier}. Dit zorgt ervoor dat zelf gegenereerde masterIdentifiers worden afgekeurd, terwijl we dit wel verlangen van de kwalificanten.

   Iedereen het ermee eens dat deze Asserts eruit moeten?

   Testscript: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-testscripts/blob/master/FHIR3-0-1-MM201901-Dev/PDFA-2-0-0/XIS-Server/medmij-pdfa-fhir3-0-1-xis-1-1-serve-3-documentreference.xml

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       raap@nictiz.nl Sebastiaan Raap (Inactive)
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.