Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-899

Toedientijden en de 'isFlexible' vlag

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Februari 2020
  • None
  • Nee
  • Medicatieproces
  • FHIR
  • Laag, betreft mapping.
  • Mapping naar MP9 dataset - exact extensie - toevoegen aan FHIR-profiel zib AdministrationSchedule.
  • Hide

   Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.

   Show
   Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.

  Description

   De dataset heeft nu bij toedienschema een onderscheid tussen 'frequentie' en 'interval', waarbij voor interval geldt dat het schema precies gevolgd moet worden (iedere 6 uur) en bij frequentie (4 maal daags) dat het aan de toediener is wanneer dat exact plaatsvindt en niet zo heel nauw komt.

   We weten echter dat in instellingen vaak al direct in de MA toedientijden geselecteerd worden, de voorschrijver legt dan - met behulp van het systeem - de toedientijden al vast (meestal gebaseerd op deelrondes). Vaak zijn deze tijden helemaal niet specifiek bedoeld, maar ingegeven door de logistiek van de instelling. We missen in de dataset nu de mogelijkheid om het verschil aan te geven tussen tijden die exact bedoeld zijn en tijden waarbij het niet zo nauw komt.

   Als we zo'n vlag toevoegen bij toedientijden: kunnen we een dergelijke vlag dan ook toevoegen bij frequentie en het concept interval laten vervallen? 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       wetering@nictiz.nl Arianne van de Wetering
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: