Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-881

Toevoegen ontbrekende displays bij PDF/A FHIR kwalificatiematerialen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen
  • Voorgestelde oplossing:
   Toevoegen ontbrekende display waarden voor references in PDFA FHIR kwalificatiematerialen.

   Description

   In de FHIR kwalificatiematieralen van PDF/A ontbreekt in alle DocumentReferences de display waarde voor author. De display waarde ontbreekt ook bij DocumentManifest-kwalificatie[1,2,3]

   De display waarde moet worden toegevoegd om verwarring bij kwalificerende partijen te voorkomen. 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.