Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-880

Sturen PDFA kwalificatie: aanpassen datumvelden confrom addenda

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen.
  • Voorgestelde oplossing:
   Aanpassen datumvelden in FHIR kwalificatiematerialen conform addenda.

   Description

   De datumvelden zoals meegegeven in ons eigen materiaal kloppen niet ten op zichte van de addenda. Dit gaat op meerdere plekken fout, voor elke keer dat in het addendum voor scenario 3.1 en 3.2 van PDF/A een datum wordt gevraagd, moet worden nagekeken of deze overeenkomt met de reference resource. Dit gaat in ieder geval minimaal 1 maal fout in zowel scenario 3.1 en 3.2.

   Bijvoorbeeld:

   <indexed value="${DATE, T, D, -5}T00:00:00+02:00"/>

   T -5 zou hier volgens het addendum T -2 moeten zijn. 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.